Skip to main content

Alle prijzen zijn vrij op naam.

In de koopsom vrij op naam zijn onder andere begrepen grondkosten, de bouwsom exclusief meerwerk, makelaarskosten, notariskosten met betrekking tot de levering, kosten voor inschrijving van het eigendom bij het kadaster, en eventuele btw over de koopsom.

Niet in de koopsom vrij op naam zijn begrepen eventueel meerwerk, de kosten voor het afsluiten van een hypotheek, hypotheek- en depotrente tijdens de bouwperiode.

Informatie op deze website

Alle informatie op deze website is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen onjuistheden in de tekst voorkomen. Aan de informatie, afbeeldingen en illustraties op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De opgenomen informatie zal worden geactualiseerd, onder meer via de website www.nieuwbouwwinsum.nl en via de websites van de projectmakelaars. Bij vragen, onduidelijkheden of ogenschijnlijke tegenstrijdigheden tussen informatie uit verschillende gedrukte en digitale media kunt u zich wenden tot de projectmakelaars.

In 2024 start de verkoop van het project Veldwijk. Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld een optie te nemen op een van de woningen in het project. Deze optie betekent dat de optant zijn serieuze interesse voor deze woning kenbaar heeft gemaakt en in het vervolg van het realisatietraject als potentiële koper wordt aangemerkt. Zodra definitief wordt besloten het project te starten, hetgeen in beginsel gebeurt zodra voor alle objecten voldoende belangstelling is, worden de op dat moment bekende optanten in de gelegenheid gesteld een definitieve optie te nemen. Deze optie kan leiden tot een koopovereenkomst. Aan het nemen van een optie kunnen geen rechten worden ontleend.

De op deze website vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd, als dat door omstandigheden nodig is; bedacht moet worden dat door de geopolitieke omstandigheden en onzekerheden in de woningbouw prijsstelling niet eenvoudig is en moeilijk kan worden voorzien. Zolang de koop- en de aanneemovereenkomst niet is getekend kan de ontwikkelaar besluiten het project aan te houden. In koop- en de aanneemovereenkomst kunnen aanvullende beperkende bedingen zijn opgenomen. Houdt u de website en websites van de projectmakelaars in de gaten.

Meer informatie

De meest actuele informatie met betrekking tot het project Veldwijk is te vinden op de website www.nieuwbouwwinsum.nl alsmede via de websites van de projectmakelaars.

Verkopende makelaars

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de verkopende makelaars:

Dijkstra Makelaardij

Hoofdstraat 16, 9801 BX, Zuidhorn
De Wending 21, 9396 AZ, Marum

Telefoon: 0594 – 501 501

Dijkstra Makelaardij

Geert Reindersstraat 1, 9951 CC, Winsum
Geert Reindersstraat 1, 9951 CC, Winsum

Telefoon: 0595 – 443 551